Rekonstrukcija i dogradnja glazbene škole – Idejno rješenje

Nevenka Vidmar, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica